Puc desplaçarme en moto lliurement durant la Fase 1?

Una de les mesures de flexibilització de caràcter social que inclou la Fase 1 del Pla de transició cap a una nova normalitat, és la Llibertat de moviments. Aquest proper dilluns 25 de maig, moltes zones que han estat en fase 0 (o 0,5) entraran de ple a la Fase 1. Segons el document de l’BOE-A-2020-4911 al capítol II, Apartat 7, apareix la llibertat de circulació:

Artículo 7. Libertad de circulación.
1. En relación a lo establecido en la presente orden, se podrá circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia a efectos del proceso de desescalada, sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza.
2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de diez personas, excepto en el caso de personas convivientes.
3. En el caso de las unidades territoriales previstas en el apartado quince del anexo, se permite la movilidad inter-territorial entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socio-económicas.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, las medidas previstas en el apartado anterior serán aplicadas por quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio.

D’aquests punts s’extreu:

· Que podem circular lliurement dins la nostra província, illa o unitat territorial (que marca cada comunitat autònoma), sempre que sigui amb un objectiu final d’oci (veure un monument, un paratge, anar a un bar, etc..), no per distracció o fer un passeig, però no fora d’ella, a excepció si aquests desplaçaments estan justificats (treball, motius sanitaris, etc.)

· Un cop a moto, quan parem per descansar o prendre alguna cosa en una terrassa, hem de mantenir sempre la distància de seguretat amb els que ens acompanyen de al menys dos metres, i si no és possible extremar les mesures de protecció física (mascareta, higiene de mans).

· Si sortim en grup, quan arribem al destí,  a l’aturar-nos i baixar de la moto,  les agrupacions no seran més grans de deu persones, incloent-hi als possibles passatgers que ens acompanyin. Si som més  de 10, ens haurem de dividir en grups i mai aquests grups seran de més de deu persones.

Així que arriba el moment de poder gaudir del vent a la cara de nou, però amb algunes restriccions. Cal tenir especial atenció a l’àmbit que s’aplica aquesta Fase 1 i planejar bé els nostres desplaçament per no sortir-nos de la nostra zona, ja que no serà fins a la Fase 3, en la qual podrem desplaçar-nos entre altres províncies, unitats territorials. Sempre i quan aquestes estiguin en la mateixa Fase d’el Pla de Transició.

I abans de sortir feu una petita revisió a la vostra moto. No oblideu revisar la pressió dels pneumàtics, els llums de posició i fre, el greixatge de la cadena, en el cas que la vostra moto tingui transmissió per cadena, i assegurar que els frens no han agafat aire i funcionen correctament. 

Després de tant de temps parades, molts dels punts que comentem poden requerir d’un petit manteniment

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Scroll to Top